Home      Contact     Gelissen Group

Visie en missie

ADDVentures: ervaring maakt het verschil!


Welkom op de website van ADDVentures.

Het woord ADDVentures is een compilatie van de engelse woorden: add (toevoegen), venture (onderneming/ontwikkeling) en adventures (avonturen/belevingen).

Deze meest recente businessunit van de Gelissen Group, opgericht in het najaar van 2009, houdt zich voornamelijk bezig met concept- en gebiedsontwikkelingen, waarbij in overwegende mate sprake is van leisure(activiteiten). Oftewel het ontwikkelen en uiteindelijk realiseren van kwalitatieve, unieke en betekenisvolle belevenissen, in een setting waarbij natuur en duurzaamheid van groot belang zijn.

Kwalitatieve leisure zal wereldwijd een steeds belangrijker onderdeel worden van de economische activiteiten met belangrijke positieve gevolgen voor o.a. het meerdaags verblijfstoerisme, bestedingspatronen en daardoor de directe- en indirecte werkgelegenheid, scholing, leefbaarheid en gezondheid.

Vanwege de gebundelde kennis en ervaring binnen de totale Gelissen Group op de terreinen ontwikkeling, realisatie en exploitatie van leisurevoorzieningen en vastgoed kent ADDVentures een compacte organisatie. Slagvaardig optreden, betrouwbaarheid, hospitality en het verbinden van partijen zijn sleutelbegrippen. Zeker bij de grote(re) ontwikkelingen wordt in een vroeg stadium ingezet op de vorming van private consortia alsmede samenwerking met publieke partners op basis van pps-constructies.

Ketensamenwerking is in onze ogen dan ook een “must” in de  nieuwe economische realiteit.

Naast de eigenstandige ontwikkelingen in binnen- en buitenland vervult ADDVentures op verzoek van private en publieke opdrachtgevers met minimaal dezelfde betrokkenheid een adviesrol.

Het aanboren van nieuwe bezoekersmarkten en verdienmodellen (Blue Ocean) vraagt om kwalitatieve, duurzame en onderscheidende leisureontwikkelingen, oftewel “totempalen”, en in deze tijd nieuw investeringskapitaal. Ervaring, creativiteit, lef en doorzettingsvermogen moeten dus worden ingezet. Bij ADDVentures bent u dan aan het juiste adres.

Tenslotte: Innovatie, overtuiging en vertrouwen starten vanuit een basis maar kennen vervolgens geen grenzen. Zo ook ons werkgebied!!